Så arbetar vi

Den röda tråden och gemsamma värdegrunden är viktig för oss på Brunnsberga.

Du som förälder eller besökare hos oss ska kunna känna igen dig i mötet med våra olika avdelningar. Gemensamt för våra avdelningar är att vi ser barn som kompetenta och med en vilja och lust att lära. För oss pedagoger innebär detta att vi bygger upp en lärmiljö som både utmanar och möter barnen i sin nyfikenhet.

Vi ser det som en styrka att vara en stor förskola med många trygga och kompetenta pedagoger som tänker om en bra verksamhet. Samarbetet mellan avdelningarna gör att vi kan erbjuda öppettider mellan 06:00-18:00.