Så blir vi bättre

På vår förskola strävar vi alltid efter att förbättra vår verksamhet. För att göra det har vi genomgått en Qualis-granskning för att kartlägga våra styrkor och svagheter.

Q-Steps kvalitetssäkringssystem Qualis mäter kvaliteten på arbetet i verksamheten. Genom alla intressenters perspektiv visar Qualis en sammantagen bild av styrkor och förbättringsområden i verksamheten. Cirka 50 kommuner runtom i Sverige använder sig av Qualis kvalitetssäkring i förskolor, skolor, fritidsgårdar, musik- och kulturskolor samt inom äldreomsorgen.

Så här stod det i Qualiscertifieringen av Brunnsberga förskola:

Brunnsberga förskola har blivit certifierad enligt Qualis kvalitetssäkringssytem. Förskolan inspireras av Reggio Emilias filosofi. Barnens utveckling och lärande är i fokus. Barn och pedagoger har tillsammans lillmöten i små grupper för att varje barn ska bli synligt, få komma till tals och bli lyssnat till.

Lärmiljöerna har en röd tråd genom alla avdelningarna. Den pedagogiska dokumentationen är väl genomtänkt. Organisationen är mycket tydlig och väl fungerande med flexibla och lärande arbetslag. Ledarskapet är tydligt och strategiskt på alla nivåer.