Om oss

Brunnsberga förskola ligger i ett naturskönt område med en stor gård och närhet till Ramlösaparken och Jordbodalen.

Hos oss möter ditt barn engagerade pedagoger som tar vara på ditt barns nyfikenhet och lust att lära. På förskolan går cirka 100 barn på våra sex avdelningar och vår utegrupp. Vi har ljusa, fräscha lokaler och ett eget kök. Vi erbjuder en stimulerande lärmiljö, både inne och ute och tar vara på den natur som finns i närområdet och det kulturella utbud som staden erbjuder.

Nyfikna på Brunnsberga förskola i Helsingborg,
Nyfikna på Brunnsberga förskola i Helsingborg,

Trygg inskolning

Vem lämnar pappa idag? Hos oss lämnar barnen sina föräldrar och inte tvärtom. Under vår uppstartsperiod använder vi oss av gruppinskolningar som både barn och föräldrar blir trygga av. Som förälder får du chansen att prata med andra föräldrar som är i samma situation, dela tankar, oro och erfarenhete. Det skapar gemenskap och sammanhållning. Ditt barn möter barn och pedagoger som välkomnar till spännande erbjudanden i våra lärmiljöer.

Nyfikna barn och pedagoger

Verksamhetens mål: I våra förskolor ska barnen ges möjlighet att utveckla sitt lärande genom ämnesövergripande tema.

Kan man bygga ett träd? Vi utgår från barnens idéer och frågor i vardagen när vi formar teman och projekt. Våra pedagoger lyssnar och stöttar där det behövs och hjälper till i barnens utmaningar. Hos oss är barnen utforskare och pedagogerna medforskare. Vi är nyfikna tillsammans varje dag och gör varje dag på förskolan meningsfull.

Hundraspråkliga miljöer

Verksamhetens mål: Våra lärmiljöer ska erbjuda en mångfald av uttrycksformer som inkluderar och utmanar barn och vuxnas ”100 språklighet”.

Vi vill bygga Rådhuset! Utifrån barnens intressen och idéer skapar vi lärmiljöer med rum för fantasi, bygg och konstruktion, skapande och reflektion. Vi ger barnen material och miljöer där många olika språk och uttryck kan användas i utforskande och lek. När vi är utomhus på vår egen gård lockas barnen att delta och möta varandra, utforska och lära tillsammans. Vi förbinder gärna ute- och innemiljöerna genom att erbjuda liknande utmaningar men med olika material.