Du som förälder

Vi vill gärna ha en öppen och nära kommunikation med dig. Du är alltid välkommen med dina frågor och synpunkter på vår verksamhet. Hos oss blir du alltid bemött av engagerade och professionella pedagoger. Den dagliga kontakten när du lämnar och hämtar dina barn är värdefull för oss då vi samtalar om hur ditt barn haft det på förskolan under dagen.

Som förälder får du även information om vad som händer i verksamheten genom dokumentation, kalendarium och informationsbrev både på förskolan och digitalt. För oss är det viktigt att du som förälder känner dig delaktig i förskolans verksamhet. Vi erbjuder därför föräldramöte, förskoleråd, utvecklingssamtal, föräldraenkät, familjekväll och vernissage. Du som förälder också välkommen att medverka under en dag på förskolan och vara delaktig i ditt barns vardag.

Veckobrev

För att du som förälder ska vara delaktig och ha insyn i verksamheten har alla avdelningar informationsbrev, där det berättas i ord och bild om vad som händer och vad som komma ska.

Föräldramöte

Föräldramöte har vi en gång per termin och där ligger fokus på att mötas tillsammans, föräldrar och pedagoger, i dialog kring verksamheten. Föräldramötet är också ett forum för oss pedagoger att ge er fördjupad information om olika delar av verksamheten.

Förskoleråd

Vi har ett förskoleråd där du som förälder kan engagera dig. Varje avdelning har två föräldrarepresentanter och rådet består av föräldrar med barn på våra fyra förskolor i Västra Ramlösa skolområde. I förskolerådet möts föräldrarepresentanterna, förskolornas ledning och pedagoger i dialog kring förskolornas verksamhet. Vill du vara med och engagera dig i förskolerådet från din avdelning så hör av dig till pedagogerna där. Förskolerådet träffas två gånger per termin.